БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Кратка помощ при работа с Land Desktop
Стъпка по стъпка Работа с оста на пътното платно
Как да получим координатите на осовата линия?

Работим с меню  Alignments на Land Desktop

Стъпка 1. Координатите могат да бъдат извадени от дефинирана ос. Избора на такава ос става по следният начин:
     Alignments > Set Current Aligment
     - чрез избор на оста от чертежа
     - чрез избор на оста от листа с всички дефинирани оси.
За по-лесен достъп отворете менюто LAND >Alignments >Stakeout

MenuGEO

Стъпка 2 . Настройки на изходния файл:
     Alignments >Stakeout Alignment
      >Settings...
избор положението на ъгъла. Ако е в посока на нарастването изберете Direction
      >Output Settings... основни настройки на файла:
            - Output Options: file за файл, Screen да ги покаже на екрана.
            - Output Format: настройки какви да са данните във файла.
            - Output File Name: къде и под какво име да се съхрани файла.

Стъпка 3 . Изваждане на файла:
     Alignments >Stakeout Alignment >Create File

Стъпка 4 . Изваждане на файла с координатите на кривите:
     Alignments >ASCII File Output >Alignment

 
Vacaciones Bulgaria