БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Кратка помощ за работа с AutoCAD, AutoCAD MAP и Land Desktop
Стъпка по стъпка За хора, които не познават Land Desktop, но работят с AutoCAD
     Обяснени са някои от основните етапи за работа с Land Desktop. Авторът на този помощен материал работи с Land Desktop от първата версия на програмата, но не смее да твърди, че е професионалист в работата си с модулите, поради техните неограничени възможности. Очакваме Вашите материали, за да си помогнем взаимно при работата с Land Desktop. Използвана е версия Land Desktop 2006, но разликата с другите версии не е пречка да ползвате тази помощна информация.
> Създаване на 3D модел с AutoCAD :
      - Как да получим 3D модел от хоризонтали ?
> Създаване на проект в Land Desktop :
...
>Точки и работа с тях :
     - Как да настроим параметрите на точките ?
     - Как да вкараме точки от текстов файл с NXYZ координати ?
     - Как да работим с точките от Базата данни ?
     - Как да работим с групите от точки ?

>Създаване на 3D Модел :

      - Как да получим 3D Модел от точки ?
      - Как да получим 3D модел от хоризонтали ?
>Създаване на хоризонтали :
     - Как да настроим параметрите за хоризонталите ?
     - Как да изчертаем хоризонтали ?
     - Как да надпишем хоризонтали ?

>Създаване на обикновен разрез на терена - профил :

     - Как да изчертаем динамичен профил на терен по полилиния ?
     - Как да изчертаем профил на терен по полилиния ?
>Създаване оста на път :
     - Как да дефинираме оста на пътното трасе ?
>Извличане на база данни :
     - Как да получим координатите на осовата линия ?
>Изчисления за пътя :
     - Как да изчислим насипа и изкопа на пътното трасе ?
>Изчертаване на подробен надлъжен профил с AutoCAD Civil 3D:
     - Как да изчертаем подробен надлъжен профил по осовата линия ?
     - Как да изчертаем подробни напречни профили по осовата линия ?
>Изчисляване на Обем :
     - Как да изчислим обема между две 3D повърхнини ?
     - Как да изчислим обем и да надпишем разликитe в чертежа ?
>Работа с AutoCAD MAP :
     - Как да изчистим чертежа от грешки (двойни и несвързани обекти) ?
     - Как да създадем тополохия ?
     - Как да извлечем данни от тополохията ?
     - Как да изчертаем затворени контури от тополохията ?
Vacaciones Bulgaria