БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Топография
MenuGEO
SLOP
Пресмята наклона между избрани точки. Възможни са два вида точки: 3D и 2D, където за тези в равнината се задават съответните височини.
1. Избора на точките (Type):
- Base - изисква първоначален избор на базова точка, към която ще се пресмятат наклоните.
- Order - избор на точките по ред, в който искаме да се пресметне наклона.
- Free - избор на точките по двойки.
2. Елементи за надписване (Elements):
- Slope (%) - наклона между двете точки.
- Height (dH) - височинната разлика.
- Distance (dS) - разстоянието между точките.
- Elevations (H) - височина на точките.
3. Елементи на текста (Text):
- Height - височина на текста
- Between - разстояние между редовете на текста.
4. Бутони за допълнителни настройки:
- Text Edit - настройка на текста пред и зад стойностите на елементите за надписване.
  = за наклона: P= <value> %
  = за височинната разлика: dH= <value> m
  = за разстоянието: H= <value> m
Бутона Resets the values възстановява стойностите по подразбиране.
- Layer Edit - настройка на слоевете и техните имана:
  = The Text Layer - слой за текста.
  = The Arrow Layer - слой за блока на стрелката.
  = The PLine Layer - слой за полилинията мевду точките.
  = The Dim Layer - слой за височините на точките
Бутона Resets the values възстановя стойностите по подразбиране.
5. Допълнителни настройки (Editing tools):
- Standard - ако е избран текста се надписва успоредно на линията между точките, в противен случай се надписва хоризонтално.
- Arrow - дали да се изобразява стрелка.
- PLine - дали да чертае линия между точките.
+/- дали да показва знак "+" и "-" в зависимост как е наклона между точките.
6. Бутон Point PROJECT:
- След избор на начална точка, разстояние и наклон в %, изчислява котата на новата точка. Работи с трите метода: Base, Orden, Free както и избора на началната точка може да е 3D и 2D.
7. Бутон Specify MANUAL point: свободен избор на точките.
8. Бутон ОК: избор на 2D или 3D точки вече начертани в чертежа.
Възможни комбинации:
- 3D + Base +Бутон OK
- 3D + Orden + Бутон OK
- 3D + Free + Бутон OK
- 3D + Base + Бутон Specify MANUAL point
- 3D + Orden + Бутон Specify MANUAL point
- 3D + Free + Бутон Specify MANUAL point
- 3D + Base + Бутон Point PROJECT
- 3D + Orden + Бутон Point PROJECT
- 3D + Free + Бутон Point PROJECT
- 2D + Base +Бутон OK
- 2D + Orden + Бутон OK
- 2D + Free + Бутон OK
- 2D + Base + Бутон Specify MANUAL point
- 2D + Orden + Бутон Specify MANUAL point
- 2D + Free + Бутон Specify MANUAL point
- 2D + Base + Бутон Point PROJECT
- 2D + Orden + Бутон Point PROJECT
- 2D + Free + Бутон Point PROJECT
       
       
Vacaciones Bulgaria