БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
Мащабиране на изгледа в листното пространство.
   Листното пространство притежава своя собствена единица за мярка. Когато влезете за първи път в листното пространство, независимо каква област заема вашият чертеж в моделното пространство, вие бивате ограничени до размера на хартията, която посочвате в диалоговия прозорец Page Setup. Когато сте в листното пространство, можете да редактирате обекти в прозорец от моделното пространство, но за тази цел трябва да ползвате плаващо моделно пространство (Floting Model Space). Тогава можете да щракнете върху работен прозорец и да редактирате в него. Когато сте в този режим, не можете да редактирате обекти, създадени в листното пространство. Избирането на View -> Paper Space ще ви върне обратно в работната среда на листното пространство. Ако искате да отпечатате чертежа си в ОПРЕДЕЛЕН МАЩАБ, трябва внимателно да прецените коефицента на мащабиране при създаване на вашия "макет" в листното пространство.
Този модул задава необходимите мащаби:
1. Уверете се, че сте в листното пространство Paper Space - проверете дали в реда за състоянието не е избрана думата MODEL.
2. Щракнете два пъти с левия бутон в прозорецът, където се вижда чертежа, за да влезете в моделното пространство.
3. Задайте Zoom Extents, за да видите целия чертеж или изберете зоната, която искате да се изчертае.
4. Избирайте мащаба от GEO -> SCALE -> METERS, като започнете от най-големия към по-малкия, докато получите най-удачния за вашия чертеж. Този начин за избор на мащабите позволява да виждате как чертежа се увеличава, докато достигне желаната от вас големина.
5. Излезте от моделното пространство, за да работите в него.
!!! Съвет За да не разместите нагласения мащаб в моделното пространство най-добре го заключете. Изберете граничния контур, който разделя листното от моделното пространство и щракнете с десен бутон на мишката. Изберете Display Locked, където Yes/No са заключва/отключва моделното пространство. По същият начин може да изключите изображението в моделното пространство като изберете Display Viewport Objects, където Yes/No са видимо/невидимо моделно пространство.
Стандартния начин на AutoCAD за промяна на мащаба е следния:
1. Уверете се, че сте в листното пространство Paper Space - проверете дали в реда за състоянието не е избрана думата MODEL.
2. Щракнете върху рамката разделяща Paper Space от Floting Model Space, за да я селектирате.
3. Щракнете с десния бутон и изберете Properties в края на контекстното меню, за да отворите палитрата Properties.
4. Превъртете надолу по списъка с характеристики, докато видите списъка Standard Scale.
5. Щракнете върху настройката Custom до списъка Standard Scale ; след това щракнете върху сочещата надолу стрелка до Custom, за да отворите списъка.
6. Изберете мащаба. Забележете, че изгледът в работния прозорец се променя.
7. Натиснете клавиша Esc два пъти, за да изчистите селекцията на работния прозорец.
8. Променяйте мащаба, докато получите задоволителен резултат.
Vacaciones Bulgaria