БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Конфигурация и регистрация на MenuGEO
Стъпка по стъпка Регистриране и активиране
Как да получим номера за регистриране на MenuGEO ?

С една регистрация може да заредите MenuGEO на различни приложения и версии на AutoCAD.

От този момент на зареждане на MenuGEO започва DEMO версия в продължение на 6 месеца.

С изтичане на този период е необходимо въвеждане на активиращ ключ за по нататъшното използване на MenuGEO. Чрез регистрацията на AutoCAD и активирането на МenuGEO се получава сериен номер, който трябва да ни пратите, за да получите активиращ ключ.

Стъпка 1: Влезте в MenuGEO >GEO HEPL > About MenuGEO за да получите информация относно менюто.
MenuGEO
Стъпка 2: Ако DEMO версията е изтекла то в License expiration date ще е изписано Fin. Необходимо е да ни изпратите License ID номерът, който е записан в Product Information.
MenuGEO
Стъпка 3: С изпратения License ID номер ние ще генерираме активиращ ключ за вашият компютър, който ще получите възможно най-бързо.
MenuGEO
Стъпка 4: Въведете Serial number/ID номерът както е показано. Прозорецът Registrer and Activate MenuGEO ще изчезне след правилното въвеждане на активиращият ключ.
     Регистрацията преключва и прозореца Product Information ще получи подобни на стойностите показани по-долу.
MenuGEO
Данни, които са необходими, за да генерираме активиращият ключ:
     - Собствено име или име на фирма.
     - Дата на изпращане.
     - License ID номер, отговарящ на вашата версия.
     - Версия на AutoCAD
Важно !!! Информацията ще се използва само от автора на MenuGEO и няма да бъде предоставяна на трети лица. Разпространяване на ваши лични данни по какъвто и да е начин е абсолютно забранено.
Важно !!!
             За всички българи програмата струва само 9,99€. След изтичане на демо версията от 6 месеца, моля платете чрез PayPal. Възможно най-бързо ще получите своя ключ за активиране на MenuGEO.              
Стъпка5: Плащане 9,99€ (Закупуването на MenuGEO може да направите чрез PayPal.)
PayPal
License ID
Vacaciones Bulgaria