БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на проблемите за MenuGEO
Oтговори на най-често задаваните въпроси
Демо

Преди да намерите отговор на въпросите си проверете дали са изпълнени следните условия:
 1. MenuGEO е инсталирано и съществува папката MenuGEO, която се намира на диск C:/
 2. В C:/MenuGEO има папка ENG и тя не е празна.
 3. В C:/MenuGEO има папка ENGLoad и тя не е празна.
 4. В C:/MenuGEO има файлове както следва:            
                                             - EngGEO.mnu
                                             - EngGEO.mnl  
 5. Инсталирайте MenuGEO, както е показано в инструкцията Инсталиране.
  Ползвайте Е-mail: info@menugeo.com ако откриете грешки и имате проблеми при инсталиране на MenuGEO.

   1. Как да преминем от GEO на MenuGEO?
     1. Необходимо е да дезинсталирате GEO, като използвате файла unins000.exe, който се намира в папката GEO. Ако този файл липсва тогава може да изтриете направо цялата папка.
     
2. Инсталирайте MenuGEO, както е показано в Инсталиране.
   2. Как да инсталираме програмата ?
     1.1 Преди да започнете процеса по инсталация се уверете, че AutoCAD е затворен.
     1.2 След започване на инсталацията, следвайте инструкциите, изписани от инсталационния съветник (wizard).
     1.3 Ще бъдете помолени да изберете версията на AutoCAD, за която инсталирате MenuGEO.
     1.4 Следвайте инструкциите до преключване на инсталацията.
  3. Как да инсталираме програмата за няколко различни версии на AutoCAD, които са на един и същ компютър ?
      Инсталирайте MenuGEO, както е показано в Инсталиране. С излизане на версия MenuGEO 6.11, програмата може да се използва с всички версии на AutoCAD. Избора на AutoCAD версията при инсталирането има за цел копиране на персоналните профили според избраната версия.
  4. Как да инсталираме нова версия на програмата ?
     Инсталирайте новата версия, след като сте затворили AutoCAD. Така ще запазите настройките направени досега. Ако имате желание изтрийте папката MenuGEO от диск C:\ на вашият компютър, която след инсталирането ще се създаде отново, но с това ще трябва да изчакате още веднъж първоначалното зареждане на MenuGEO. Регистрацията и датата за демо версията не би трябвало да се променят при инсталиране на новата версия. Дезинсталирането на MenuGEO и изтриването на папката трябва да стане в случаите, в които това е препоръчано с излизане на нова версия, както това стана с преминаването от GEO на MenuGEO или ако има проблеми при работа с него.
  5. Как да дезинсталираме програмата ?
     Използвайте файла unins000.exe, който се намира в папката MenuGEO. Ако този файл липсва може да изтриете направо цялата папка.
   6. Как да махнем MenuGЕО от AutoCAD ?
    Начин 1: Може да използвате командите "_ menuunload" или "_menuload" за всички версии на AutoCAD.
    Начин 2: Изберете Unload MenuGEO от MenuGEO MenuGEO HELP
   7. След инсталиране на нова версия на програмата менюто си остава същото ?
     Възможно е MenuGEO да не се актуализира автоматично поради следните причини:
    - Не сте затворили AutoCAD при инсталацията на менюто.
    - Файла *.mnu не се е копирал правилно.
    - Използвате AutoCAD 2006
    Направете следното: Стартирайте AutoCAD и изберете Update MenuGEO от MenuGEO flecha MenuGEO HELP    
   8. Ползвам AutoCAD 2006 и след инсталиране на нова версия не се променя менюто ?
     Това е така, защото AutoCAD 2006 използва нов вид файлове за менюто си с разширение CUI и за да актуализирате менюто погледнете точка 7. Ако и така менюто не се поднови, затворете AutoCAD, отворете папката MeuGEO от диск C:\ и изтрийте файла EngGEO.cui, който е с разширение CUI. Отворете отново AutoCAD и заредете отново MenuGEO както е показано в Инсталиране за AutoCAD 2006 започвайки от точка 3. Не е необходимо да въвеждате отново пътищата към менюто в Options щом сте го направили един път.
!!! Запомнете !!! Изтривайки файла CUI ще загубите всички промени в MenuGEO ако сте направили такива с Customize User Interface на AutoCAD 2006.
   9. Инсталирах менюто, но AutoCAD не показва иконите му ?
      Ако след зареждане на менюто иконите на MenuGEO представляват въпросителен знак, причините са следните:
           - Не сте дали път към папката с икони, както е показано в Инсталиране - точка 1.
           - Не сте спазили последователността, както е показано в Инсталиране - по ред на номерата.
           - Липсват икони в папката ENG.
     Отворете AutoCAD, за да премахнете MenuGEO. Проверете в папката ENG има ли файлове. Изпълнете точките по ред на номерата, както е показано в Инсталиране.
   10. Инсталирах менюто, но ВСИЧКИ програми в него не работят?
     Причините са следните:
     - Липсва папката ENGLoad и файловете в нея.     
     - Има грешка във файла с разширение *.mnl
     - Срокът за ползване на менюто е изтекъл.
     Премахнете менюто и го инсталирайте на ново, за да се актуализира файла *.mnl  и копират файловете в папка ENGLoad.   
   11. Инсталирах менюто, но НЯКОЙ програми в него не работят?
      Причините са следните:
      - Грешка в програмата.
      - Липсват файлове от папката ENGLoad
      - Има грешка във файла с разширение *.mnl
      
- Срокът за ползване на менюто е изтекъл.
      За да не търсите кой от файловете липсва премахнете менюто и го инсталираите на ново, за да се актуализира файла *.mnl  и копират файловете в папка ENGLoad. Ако искате да намерите кой от файловете не работи направете следното:
      - Пуснете програмата и прочетете с коя команда се стартира тя. Например програмата MenuGEO flecha ARCA flecha PROPERTIES се стартира като напишете в командния ред ARCA. Отворете папката ENGLoad и към командата ARCA прибавете eng, с което получавате и името на файла engARCA.lsp На Е-mail: info@menugeo.com моля напишете за проблема, който сте открили !
    12. Менюто не се зарежда, когато се опитам да го заредя ?
      Ако в прозорецът Load/Unload flecha Customizations заредите менюто и то се появява в листата на добавените менюта, но при натискане на бутона Close изчезва, тогава навярно е изтекла текущата версия на MenuGEO.
   13. Какво да правя когато програма от менюто не дава верни данни?
     Погледнете в  MenuGEO Help който се намира в MenuGEO flecha MenuGEO Help и проверете дали не е поставена някаква забележка или условие за работа с програмата. Ако няма, навярно попадате в частен случай, който не е предвиден в алгоритъмът.  Опишете условията, при които се появява грешката, за да бъде отстранена на Е-mail: info@menugeo.com
   14. Как да променя някоя от програмите ?
     Програмите са "затворени" за промяна. Ако е необходимо да бъдат добавени нови възможности и отстранени грешки пишете на Е-mail: info@menugeo.com за което:
     - ако искате Вие да подобрите дадена програма ще получите програмата във вид за промяна.
     - ако искате Ние да подобрим дадена програма напишете в какво се състои промяната.
     - за отстраняване на грешки опишете условията, при които те се появявят.
   15. Как да добавя моя програма към менюто ?
      Най-лесния начин програмата Ви да влезе в менюто е да я изпратите на Е-mail: info@menugeo.com. Тя ще бъде "затворена" и право за промяната й ще имате само Вие. Запазвате възможността да изтеглите програмата си във всеки един момент, след което тя ще бъде махната от менюто. Ако искате отстраняването на грешките и направата на нововъведенията да е от Ние е необходимо да дадете разрешението си за това. При условие, че програмата не е писана от Вас, моля отбележете от къде я имате за да може да се анализира източника както и възможността за иск от страна на собственика тя да не влиза в MenuGEO.
   16. Защо на MenuGEO излизат всеки месец нови версии ?
      Това е така от гледна точка за АВТОРСКИТЕ ПРАВА на програмите. Много от модулите са смъкнати от Интернет и са запазени в оригиналният си вид. Те пренадлежат на хората, които са ги писали и с което те запазват правото си да ги махнат от MenuGEO. За да може отстраняването им да е пълноценно се налага въвеждане на лимит, след изтичането на който те няма да фигурират в менюто.
Също така потребителите ще бъдат задължени да ползват по-нови версии на MenuGEO с оглед на :
       - надежността на работата с модулите.
       - отстраняване на грешки и подобряванет на модулите.
       - въвеждане на нови модули.
   15. Как да разбера коя версия какво ново има?
     При излизане на нова версия, новите модули и промените в старите се показват в секцията: Архив. Новите блокове не се изброяват поради големият им брой, но могат да се видят нововъведенията в секцията: Ресурси.
!!! Ако при първият Ви опит не успеете да инсталирате и заредите MenuGEO в AutoCAD не бързайте да ни пишете. Дезинсталирайте и изтрийте папката MenuGEO от C:/ диска на компютърът си и опитайте отново както е показано в Инсталиране. Не се ли получи и тогава, моля пишете за проблема на Е-mail: info@menugeo.com  !!!
Vacaciones Bulgaria