БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Модефициране
-
ACORTA DWG-CUT - Отрязва част от чертежа и копира новата част на посочено място. Има три възможности за избор:
- чрез прозорец. Виж 1 .
- чрез pline-а - нужна е предварително начертана затворена pline-а. Виж 2 .
- чрез избор на точки - свободен избор. Виж 3 .
!!! ВАЖНО !!! - Работи с блокове, но не и с външни референции.
SKALA SCALE - Изпълнява командата SCALE, но като базова точка взема базовата точка на всеки елемент и прилага мащабирането спрямо нея. Приложение: за мащабиране на няколко елемента едновременно, например окръжност и текст в нея. Избора може да се извърши с прозорец.
!!! ВАЖНО !!! - Работи само с CIRCLE, LINE , TEXT и MTEXT.
- Ще бъде поставено меню за избор на елементите, които да се мащабират. Така ще може да се избере целия чертеж и да се променят само избраните елементи.
ZNUL Z=0 for ALL - Променя височината Z на 0. Премахва 3D обектите  
CAPALL ALL Layers - Активира и размразява всички слоеве (Layers) на чертежа.
Vacaciones Bulgaria