MenuGEO
                              на
      Николай Йорданов Хаджииванов
включва: модули за линии, криви, координати, профили, архитектура, текст. Определя координати за  геодезическо трасиране, елементи на криви и площи, вертикални профили.

Ново: - MenuGEO версия 12.1
            - Нови модули.

            - Нови блокове.

AREA MenuGEO
И З Т Е Г Л И  Menu GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатур
Топография
ARCHI
Архитектура
Команди
Мащаб-Коти
OPTION
Настройки
PRO
Програми
E-mail: info@menugeo.com
COOR
CALCULADOR ARC
Architectura
LINES
LINES UTIL
MenuGEO TEXT TEXT UTIL
MenuGEO
PROFIL