БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Линия / Поли-линия (LINE/PLINE)
-
PUNTOS POINT - Вмъква блок-точка след избор от 4 вида.
OTK OTKOS - Прави три вида откоси по pline-а според избрания мащаб:
- къси щрихи започващи от базовата линия в посока към срещуположната линия.
- къса и дълга, като дългата е два пъти дългата.
- къса с дълга, като дългата достига отсрещната линия на отстояние съобразено с мащаба.
GROSOR WIDTH - Удебелява линия по зададена стойност, като не е задължително тя да е pline-а.
OFFSE OFFSET en Current Layer - Изпълнява командата OFFSET с тази разлика, че обекта остава в активния слой, а не като оригинала.
PER PERPENDICULAR Lines - Перпендикуляр на линия за чертане на друга линия от точка върху първата линия. При завършване координатната система се връща в първоначалният си вид.
MenuGEO
TANGLIN Line tangent - чертае допирателна линия на две окръжности или дъги.
LNMID Line with MIDDLE POINT - Средна точка между две избрани точки, която става начало на линия за чертане.
LNCEN MIDDLE between 4 points - Средна точка между 4 точки, която става начало на линия за чертане. Приложение: с този модул може да се намери средата на четириъгалник за вмъкване на блокове и текст.  
BRKR
mBreak at Point - Изпълнява командата BREAK многократно, а не както оригинала, който изисква постояно избиране на командата.
PLJOIN Join the Line - Обединява линии в една pline, като дава възможност за избор с прозорец на няколко контура.
PLPT Pline with more points - Добавя нова точка към вече начертана линия - продължава pline-а с избор на нови точки.
-
PVER ERASE VERTEX - Премахва върхови точки на pline-а (vertix).
PL69 CHENGE sense - Промяна посоката на pline създадени с криви, сплайн и загладени участъци - началото се разменя с края. Приложение: при използване на програмата за надписване точки с координати по pline (AMBITO).
PLEJE AXE between plines - Чертае осовата линия между две pline. След избора на линиите се задава през какво разстояние ще се намират средните точки. Ако стойноста е 0 се вземат само точки по върховете (vertex) на първата избрана линия. Приложение: при прави участъци за разстоянието може да се зададе стойност 0 , при леко закривени участъци може да се използват по-големи стойности и за много закривени - стойностите може да са минимални, но такива, които да не доведат до застъпване на средните точки. Съвет: Желателно е да се прекъснат линиите, където се сменя остротата на закривяване, за да се въведат различни разстояния между средните точки - какво ще бъдат те, зависи от точността, с която искаме осовата линия.
!!! Внимание !!! За да започне изчертаването на оста е необходимо срещу първата точка от първата pline-а да е втората pline-а, в противен случай ще излезе следното съобщение: "bad argument type: 2D/3D point: nil " . Има няколко възможности за отстраняване на проблема:
- избор първо на pline 1 и после на pline 2 , ако не чертае, тогава:
-
избор първо на pline 2 и после на pline 1 , ако не чертае, тогава:
-
промяна посоката на pline 1 с модул ако не чертае, тогава:
- избор първо на pline 1 и после на pline 2 , ако не чертае, тогава:
-
избор първо на pline 2 и после на pline 1 , ако не чертае, тогава:
- промяна посоката на pline 2с модул ако не чертае, тогава:
- избор първо на pline 1 и после на pline 2 , ако не чертае, тогава:
-
избор първо на pline 2 и после на pline 1.
При първа възможност този проблем ще бъде отстранен.
LNEJE AXE between 4 points - След избор на 4 точки се чертае линия, свързваща средата на първите две точки със средата на вторите две точки.
-
PLHATCH Hatch -> PLine - Pline-а по щриховка, която вече е начертана на чертежа.
PLZCERO PLine Z=0 - Премахва кота Z на pline или линия.
-
DIS DISTANCE - Оразмеряване на разстояние и надписването му. Задава се височина на текста и отстоянието от линията. Ако стойността за отстоянието е отрицателна, надписването се извършва отдолу на линията. Посоката за избор на точките е от дясно на ляво за нормален текст.
CIR Circle with line - Чертае pline започваща с окръжност. Задава се радиусът на окръжността и избор за една или много линии.
-
ROUG Zigzag - Назъбва pline-а с възможност да се даде фактор на назъбване.
Vacaciones Bulgaria