БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Слоеве (Layer) Инструменти за работа със слоеве взаимствани от EXPRESS.
CAPAON
Активира всички слоеве. Размразява и отключва всички слоеве без тези на референциите.  
CAPAISO
Изолира слоя на един или повече обекта след изборът им, посредством изключване на останалите слоеве. Командата в Express е layiso.  
CAPAFRZ
Замръзява слоя на един или повече обекта след изборът им. Командата в Express е layfrz.  
CAPAOFF
Изключва слоя на един или повече обекта след изборът им. Командата в Express е layoff.  
CAPASAVE
След избор на един обект се записват всички обекти, пренадлежащи към същия слой в нов DWG файл. Избира се базова точка и име на файла. Командата е много подобна на wblock.  
CAPABOR
След избор на един обект, изтрива всички обекти от слоя, към който е пренадлежал обекта.  
CAPACAMB
След избор на един обект, копира всички обекти от слоя в някои от другите слоеве.  
CAPAMUV
След избор на един обект, премества всички обекти от слоя в някои от другите слоеве.  
Vacaciones Bulgaria