БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Инсталиране за AutoCAD 2006 - 2010
Място в AutoCAD
1. Добавете пътища към GEO, като щракнете върху бутона Add и въведете нов път, ползвайки бутона Browse. Поставете път до MenuGЕО, ENG и GEOCAD.
ruta
MenuGEO - Път към менюто
ENG - Път към иконите и приложенията
GEOCAD - Път към блоковете,менютата и щриховките.
uu
2. Напишете в командния ред на AutoCAD: _MENULOAD                               MENULOAD
3
. Изберете страницата Menu Groups. След това щракнете върху Browse, за да отворите диалоговия прозорец Select Menu File.
uu
4.1. Щракнете върху падащия списък File Of Type и изберете: Legacy Menu Template (*.mnu)
4.2. Изберете от C:\MenuGEO
 - EngGEO.mnu

Диалоговия прозорец с предупреждението изчезва и виждате MenuGEO.
5. Актуализиране на менюто: След AutoCAD 2006 се използва нова система за изобразяване на менютата заедно с техните икони за което преобразува EngGEO.mnu като EngGEO.cui. Ако има предварително инсталирана версия на MenuGEO, дори AutoCAD да е бил затворен при неговото инсталиране е необходимо да се актуализира менюто. Това става с командата Update MenuGEO, която се намира в MenuGEO -> GEO HELP както е показано по-горе.
За AutoCAD 2006
Vacaciones Bulgaria