БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Инсталиране - Стъпка 3
Място в AutoCAD
Добавяне на менюто към главното меню
1. Активирайте страницата Menu Bar и от падащото меню MenuGroup изберете MENUGEO. След това щракнете върху MENUGEO от полето Menus и го добавете към менютата в дясно с помоща на бутон Insert.
dd
2. Преместване на мястото (само за AutoCAD 2005).
Move Up - Премества менюто с една позиция нагоре.
Move Down
- Премества менюто с една позиция надолу.
Remove - Премахва менюто.
Стъпка 3
Vacaciones Bulgaria