БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Калкулатор
LDSUM Length addition - Сумира дължините на линии, избрани по точки, като дава дължината на последната линия и общата сума.
LSUM Length addition by objects - Сумира дължините на избрани линии и дава общата сума. Свободен избора на линейните обекти, както преди така и след използване на командата. Може да се използва и филтриран избор чрез Quick Select (команда _.Qselect) или _.Filter : използва се филтъра за изборa и когато са избрани необходимите обекти се прилага командата LSUM за дължината на линии или NSUM за сума на числа написани с командата ._Text
SNUM Number+Number=SUM - Сумира числа написани като текст. При избор с прозорец се вземат само, текстовите стойности - графичните обекти остават неразпознати за командата. Пресмята се сумата след което тя се изписва в командния ред. Достъпни са следните възможности: [Esc],[Enter]-Info
-Info
- дава сумата и списък на сумираните числа.
-
SNUMM Number-Number=DIF - Разлика от числа написани като текст.
-
Vacaciones Bulgaria