БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Архив на MenuGEO за AutoCAD
www.menugeo.com
info@menugeo.com
Версия Ново в менюто Изтегли
MenuGEO 6.12
Подобрениe:
- BLOCKS / MENUS >Menu ROCA - добавяне на меню ROCA с архитектурни блокове.
- BLOCKS / MENUS >GEOCAD - блокове за геодезия.
-
MenuGEO 6.8
Подобрениe:
-
COOR > TXT-NXYH-PLINE ( NXYH ) :
Когато координатите в текстовият файл не са числа се отваря прозорец за грещка:
- отбелязва за коя коордената е грешката
- изписва грешното число, като дава възможност за промяната му. Ако координатата не се промени буквата в него се преобразува в число. Номера на точката може да вклучва текст !
Подробна информация вижте Тук.
Корекция има в модулите:
- TEXT >TXTORDEN MenuGEO
- LINEA >DIS MenuGEO
-
MenuGEO 6.5
Подобрениe:
-
COOR > TXT-NXYH-PLINE ( NXYH ) : Добавено е въвеждането на 3D точки по тяхната Z координата. Отстранено е въвеждането на звездичка (*) с която се отказваще изписването на текста. В момента текста може направо да се изтрие. Подробна информация вижте Тук.
-
MenuGEO 6.4
MenuGEO за AutoCAD 2007
-
MenuGEO 6.3
Нов модул :
Topography - Pending
за пресмятане наклона между 2D или 3D точки, като надписва наклона, височината на точките, височинната разлика и разстоянието. Подробна информация вижте Тук.
-
MenuGEO 6.2
Добавки в HelpGEO.
-
MenuGEO 6.1

Подобрения:
- Към модул ARPL са добавени [Text/Format/Prefix/Suffix/Undo/ESC]
- Към модул SUP са добавени:
                          - Specify height - задава се височината на текста.
                          - Format - формат на текстa. 
                          - Undo - връща "стъпка" назад.
- Към модул CALC са добавени: Increment/Undo/ESC/Constant
- Към модул TXTORDEN са добавени Opcions/Undo/New/Height/Rotation /Text/Number/Addition

-
MenuGEO 5.7

Нови модули :
-
UNIT - Unit -Задава мерните единици на чертежа в метри и гради. Препоръчителна за AutoCAD 2006 при вмъкване на блокове и външни референции. Преди да запишете чертежа ползвайте този модул .
- TEXT - Foward and Behind -добавя нов текст "пред" и "зад" написан текст. Например "S=" или "m2".
- Frame text - чертае правоъгълник около написан текст.
- Exporting to file -записва текст от чертежа в "txt" файл. Позволява избор с прозорец.
- MODIFY - Count Block - преброява колко пъти е вмъкнат определен блок.
- PLINE - Pline segments - написва дължината, координатите, номерата на върховете на полилинията и вмъква блок и точка по избор. Смята площта по зададена височина.
- COMMAND - pickadd - определя колко елемента се добавят при избора на обектите.
- dragmode - контролира видимостта на обектите.
- plinegen - как полилинията да генерира върховете.
- OPTIONS - пътища за Calculator, Explorer, Notepad на Windows.

-
MenuGEO 5.6

Нови модули :
-
MODIFY - SHEET: A1, A2, A3, A4... - чертае контур на познатите формати.
- SCALE - SCALE factor - задава мащабен коефициент за типовете линии.
- TOPOGRAPHY - 3D Contours - променя котата на хоризонталите по текста, отговарящ на тяхната височина.
- TEXT - CAPITAL text - променя написан текст на големи или малки букви.
Подобрени модули :
-
LINE/PLINE - Hatch to pline - чертае pline-a по щриховка, вземайки в предвид кривината и.
- PROFIL - BASE COTA - проверява зададена ли е изходната кота и каква е тя с възможност за промяната и.
- PROFIL- Options - възможност да не изтрива зададената базова точка.

-
MenuGEO 5.5
- Добавени са щриховките от AutoCAD Land Desktop в папката PAT ( настройка на пътя до тях е описан в GEO Help ) , които могат да се използват в Hatch anb Fill > Pattern > Custom.
-
Модул: COOR>Point >DWG Text - надписва координатите в табла на чертежа при избор на точка.
 За AutoCAD 2006:
- Бутон за ON/OFF на изходният прозорец за промяна на текст. Новия начин на DDEDIT не е подходящ за вертикални и обърнати текстове.  
-
Page 1 / Page 2 / Page 3
Vacaciones Bulgaria