БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Архив на MenuGEO за AutoCAD
www.menugeo.com
info@menugeo.com
Версия Ново в менюто Изтегли
MenuGEO 12.1 Ново:
- MenuGEO тествано за AutoCAD 2012.
MenuGEO
MenuGEO 10.1

Ново:
- MenuGEO тествано за AutoCAD 2010.
- MenuGEO тествано на Windows 7.

 
MenuGEO 8.8 Ново:
- MenuGEO тествано за AutoCAD 2009.
- GEO PRO >Protected DWG (XLOCK) - защита на DWG файлове. Могат да се разглеждат без да се променят.
- GEO PRO >Protected DWG (LOCKUP) - защита на DWG файлове. Образува DWG блок без име, който не може да бъде променян, а само разглеждан.
  Използването на XLOCK, след което прилагането на LOCKUP прави файла DWG пригоден за разглеждане, но не и за промяната му.
- TOPOGRAPHY >Partition - След избор на четири точки с техните височини, пресмята височините на вътрешните точки, които са зададени с разстоянията между тях.
- LINE/PLINE >Line -> Arrow distance - надписва дължината на линия със стрелка, след избор на двата и крайа на място по избор.
 
MenuGEO 8.4 Ново:
-
MenuGEO - обединение на английски и испански език в .exe файла за инсталиране.
Подобрение:
-
COOR >TXT -> NXYH -> PLINE - Добавени са слоеве за елементите на точките N, X, Y и Z
 
MenuGEO 8.2 Подобрение:
- GEO HELP >MenuGEO Help MenuGEO - Нов формат на файла пригоден за Windows Vista.
 
Page 1 / Page 2 / Page 3
Vacaciones Bulgaria