ARC (BULGARO) - MenuGEO for AutoCAD
БГ Меню GEO
Площ
Дъга
Коор
Линия
Текст
Профил
Промени
Слоеве
Калкулатор
Топография
ARCH
Архитектура
Команди
Мащаб
PRO
Програми
 Инсталиране:
Помощ за Land Desktop
И З Т Е Г Л И    MenuGEO
  BG
SP
Връзка с нас
Каталог на програмите LISP за AutoCAD
Каталог Пояснение
Икона Име Функции и изисквания Демо
- Дъга (ARC)
ARCA
PROPERTIES - Надписва параметрите на дъга с възможност за определяне на десетичните знаци. За стил на текста използва активния за чертежа. Надписва: радиус, тангента, дължина, бисектриса, ъгли и коор. на главните точки. Дава възможност за следните комбинации:
- Комбинация 1 - избраните елементи се надписват вертикално подредени в посочена точка.
- Комбинация 2 - избраните емементи се надписват завъртени в посока на централния ъгъл
- Комбинация 3 - " SELECTION SET " - селекционен набор - ако е маркирана тази опция е необходимо да се изберат 2 елемента, които ще бъдат надписани. Изчертава се линия, над която се надписва стойността на единия елемент, а под линията другия. Ако се изберат повече от два елемента тогава се надписват първите два.
- Комбинация 4 - " SELECTION SET " и " ROTATION " - ако с Комбинация 2 се добави и завъртане на текста, тогава стойностите на елементите разменят местата си.
Допълнителни настройки :
>
" SUPPRESSES ZERO " - премахване на нулата - ако е маркирана тази опция, тогава независимо колко десетични знаци са избрани за елементите не се надписват нулите след запетаята.
>" TEXT OFF " - без помощен текст - не се надписва текста към елементите от вида : A=..., T=....m
>" TEXT MULTI EDIT " - промяна на помощния текст.
GROSOR WIDTH - Задава дебелина на дъга или окръжност.  
-
ARCC ARC >RADIUS - Чертае окръжност по дъга.
RADI RADIUS - Чертае хоризонтален и вертикален радиус по окръжност.
Vacaciones Bulgaria